Red Liners

- overholder Persondataloven.


Dine private data oplyst ved indmeldelse i klubben bliver opbevaret ansvarligt og ikke tilgængelig for udenforstående


Ved indmeldelse skal du oplyse om vi må benytte din e-mail når vi sender nyheder og generelle oplysninger til klubbens medlemmer