Persondataloven

Red Liners, Niverød

Persondataloven


Red Liners

- overholder Persondataloven.


Dine private data oplyst ved indmeldelse i klubben bliver opbevaret ansvarligt og ikke tilgængelig for udenforstående


Ved indmeldelse skal du oplyse om vi må benytte din e-mail når vi sender nyheder og generelle oplysninger til klubbens medlemmer


Red Liners, Niverød, tlf. 24 65 85 13, E-mail: kontakt@red-liners.dk


Medlem af DGI - Foreningens Instruktører er medlem af DL (Dansk Linedanceforening)


Transportabel Lydanlæg sponsoreret af Tuborg Fonden